Loading...

Những đồi hoa sim (Lâm_Thông)

Nhạc phẩm: Những đồi hoa sim | Guitar: Lâm_Thông | Tiếng hát: Kim Điệp

Xem video guitar đệm hát khác