Tội tình (Vinny Nguyen)

VIDEO GUITAR ĐỆM: TỘI TÌNH

Nhạc và lời: Hàn Châu
Thể hiện: Vinny Nguyen
 
Copyright © 2013. Guitar Đệm
ok!