Tội tình

VIDEO GUITAR ĐỆM: TỘI TÌNH

Nhạc và lời: Hàn Châu
Thể hiện: Vinny Nguyen (nguồn clip)