Hoa cài mái tóc

VIDEO GUITAR ĐỆM: HOA CÀI MÁI TÓC

Nhạc và lời: Thông Đạt
Thể hiện: Vinny Nguyen (nguồn clip)