Vợ yêu và sợ

VIDEO GUITAR ĐỆM: VỢ YÊU VÀ SỢ

Chế lời: Cáp Anh Tài
Thể hiện: Cáp Anh Tài (nguồn clip)

1 nhận xét:

Hoa cài mái tóc

VIDEO GUITAR ĐỆM: HOA CÀI MÁI TÓC

Nhạc và lời: Thông Đạt
Thể hiện: Vinny Nguyen (nguồn clip)

8 nhận xét: