Ngày sau sẽ ra sao (Vinny Nguyen)

VIDEO GUITAR ĐỆM: NGÀY SAU SẼ RA SAO

Nhạc và lời: Minh Kỳ & Lê Dinh
Thể hiện: Vinny Nguyen
 
Copyright © 2013. Guitar Đệm
ok!