Ngày sau sẽ ra sao

VIDEO GUITAR ĐỆM: NGÀY SAU SẼ RA SAO

Nhạc và lời: Minh Kỳ & Lê Dinh
Thể hiện: Vinny Nguyen (nguồn clip)