Lời tình buồn

VIDEO GUITAR ĐỆM: LỜI TÌNH BUỒN

Nhạc và lời: Hoàng Thanh Tâm
Thể hiện: Quỳnh Lan (nguồn clip)
 
Copyright © 2013. Guitar Đệm
ok!