Lời tình buồn

VIDEO GUITAR ĐỆM: LỜI TÌNH BUỒN

Nhạc và lời: Hoàng Thanh Tâm
Thể hiện: Quỳnh Lan (nguồn clip)