Xin làm người xa lạ

VIDEO GUITAR ĐỆM: XIN LÀM NGƯỜI XA LẠ

Nhạc và lời: Tú Nhi
Thể hiện: Vinny Nguyen (nguồn clip)